Hoeveel brandblussers heb ik nodig?

Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen (conform NEN 4001+C1:2008 nl)

In NEN 4001+C1:2008 nl staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties
van blusmiddelen. Sinds deze norm, is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt, vaak afgaven.

CH Brandbeveiliging conformeert zich aan de uitgangspunten zoals deze in NEN 4001+C1:2008 nl worden
benoemd.

Uitgangspunten NEN 4001+C1:2008 nl

Een pand dient in verschillende zones te worden verdeeld, op basis van brandrisico en soort gebruik.
Vervolgens bepaalt de oppervlakte van de zone het aantal blussers dat minimaal dient te worden geplaatst.
  • Uitgaande van een normaal brandrisico dient brandbeveiliging geplaatst worden:
  • Per 150m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim.
  • Per 225m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9 kg poeder of 9 liter schuim.
  • Minimaal 2 blustoestellen per zone; als een zone kleiner is dan 100 m2 voldoet men met 1 blustoestel van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim.
  • De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen

Additionele brandbeveiliging

Naast de basisbeveiliging dienen ook aanvullende brandblussers worden geplaatst bij ruimtes met bijzondere
risico’s zoals elektra verdeelkasten, serverruimtes, keukens, cv-ruimtes, chemieopslag, enz. Hiervoor kunnen
ook kleinere brandblustoestellen met een inhoud van 2 kg koolzuursneeuw (CO2) worden gebruikt.

Wettelijk kader

Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 3.8. Brandmelding en brandbestrijding
  1. In aanvulling op artikel 15 van de wet zijn op arbeidsplaatsen, afhankelijk van de aard van de arbeid die daar wordt verricht, de daaraan verbonden gevaren en het maximum aantal werknemers en andere personen dat zich daar bevindt, voldoende passende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig.
  2. Indien nodig zijn, in aanvulling op het eerste lid, branddetectoren en alarmsystemen aanwezig.
  3. Niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn gemakkelijk bereikbaar en gemakkelijk te bedienen.
  4. Niet-automatische brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien van een signalering die voldoet aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. De signalering is duurzaam en op de juiste plaats aangebracht.

CH Brandbeveiliging BV

Steenhouwer 34
9502 ET  STADSKANAAL

Telefoon:
0599-751071

E-mail:
info@chbrandbeveiliging.nl

KvK-nr: 
69077355

BTW-nr:
NL.8577.20.636.B01